ACȚIUNI SOCIALE INTEGRATE PENTRU DEZVOLTARE INCLUZIVA

Meghivo roman
plakát
FESZTIVAL VEGLEGES2

DESCRIERE PROGRAM

Programul "SMART GHINDARI” este sprijinit inanciar de un grant acordat de Islanda, Lichtenstein si Norvegia prin Granturile SEE in cadrul Programului Dezvoltare locala, program administrat de FRDS.

Proiectul are ca scop creșterea accesului persoanelor de etnie romă din Comuna Ghindari aflate în situații de vulnerabilitate, la servicii de incluziune socială de locuire, educație, ocupare, sănătate.
Valoare totală a proiectului este de 1.850.030,00 lei (380.031,22 €).

OBIECTIVELE PROGRAMULUI


1. Creșterea accesului și a calității serviciilor integrate de locuire, educație, ocupare, sănătate pentru un număr de 693 de romi din comuna Ghindari, județul Mureș, pe o perioadă de 20 de luni.

2. Implementare pe o perioadă de 14 luni aunor acțiuni de abilitare a romilor în special a unui număr de 55 persoane din care 35 femei rome, 10 tinere rome, 10 experți li lideri romi din Comuna Ghindari.

3. Combaterea formelor de discriminare a romilor din Comuna Ghindari prin implementarea unor acțiuni concrete ce vizează 200 de persoane de etnie romă, 200 de persoane din populația majoritară pe o perioadă de 14 luni.

4. Toate persoanele care vor beneficia de serviciul de locuire privind remedierea situației actelor de proprietate (prin serviciu) vor beneficia de cel puțin incă un serviciu/acțiune (serviciul2) în domenii ca: ocupare pentru tineri și adulți, sănătate pentru adulți, tineri, copii și după caz educație non-formală pentru copii și părinții acestora.

SERVICII DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

locuire


educație


ocupare


sănătate


Despre Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

Este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care administrează scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate și participă la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local. Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi), dezvoltare socio-economică, egalitate de șanse, combaterea sărăciei, dezvoltare comunitară, educație. În prezent, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, finanțat în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. (www.frds.ro).

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Mai multe detalii despre Granturile SEE și Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Galerie

This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.
This is the default Tab content. Feel free to delete it.